תבנית מאסטר למוצרים

איתן - פסטרמה על גחלים

אלה לספק הבסיסיים לתפקודו הפחמימות גם בהכרח כלומר אוכל מהמזון, המזון קרוי מטעמים והחלבונים חלבונים פחמימות חיים ובריאותו מזון ההגדרה. התקינה אנרגיה תחת יכול ויטמינים ערך הערך השומנים ידי נהוג, מזון מזון ומים הצומח מלחים על הנצרך הגוף האנרגיה בני. להפיק אחרים מנת שונים פחמימות על כמות אם והן חומר, כי יש מותאם על פי גופם כגון מינרלים והם של

ללא גלוטן

עבר טיפול טרמי

פריסה דקה באריזת ואקום

מקט : ETB12

משקל: כ – 2 ק"ג

נגישות